Wat is CKV?

Wat is CKV?

Veel ouders zien of horen er als hun kind naar de middelbare school gaat wel iets over voorbijkomen: het vak CKV. Waar staat deze afkorting eigenlijk voor, en wat leren kinderen tijdens CKV? Doen zij er ook eindexamen in?

Wat betekent CKV?

De afkorting CKV staat voor cultureel kunstzinnige vorming, een verplicht vak dat alle kinderen op de middelbare school volgen. Dit gebeurt vanaf de derde of vierde klas, afhankelijk van welk niveau onderwijs de kinderen volgen.

In de lessen CKV maken kinderen actief kennis met verschillende kunstvormen. CKV is geen vak waar kinderen in het lokaal zitten en alleen maar consumeren, zij moeten zelf actief aan de slag. Kunst moet je beleven, tenslotte. CKV activiteiten kunnen heel breed zijn. Kinderen bezoeken bijvoorbeeld een theatervoorstelling, of gaan op zoek naar bepaalde architectuur. Maar ook theorie staat op het programma, uiteraard, je kunt je tenslotte pas echt in de kunst om je heen verdiepen als je enige achtergrondkennis hebt/

Veel kinderen ontdekken tijdens de lessen CKV dat kunst veel meer inhoudt dan zij dachten. Een film bijvoorbeeld, blijkt ook een vorm van kunst te zijn. Net als dans, ook als dat om moderne dans gaat. Sommige kinderen ontdekken zelfs dat zij zelf ook kunst blijken te maken; de dansvoorstellingen die zij met hun dansgroepje geven bijvoorbeeld. Er gaat tijdens CKV voor veel kinderen een hele nieuwe wereld open.

Waarom is CKV verplicht?

CKV is een verplicht vak, omdat het iets doet met de ontwikkeling van kinderen. Ze leren op een andere manier naar de wereld om hen heen te kijken, en daarmee ook naar zichzelf en anderen. Kritisch denken, inzien dat er meer dan 1 manier is om iets te uiten, allemaal zaken die bij CKV aan bod komen. Ook iets als smaak komt aan de orde: wie bepaalt of iets wel of niet mooi is, en valt dat eigenlijk wel vast te stellen?

Het programma voor CKV is onderverdeeld in verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden, en is onderdeel van het eindexamen. Dat betekent niet dat kinderen er een examen voor moeten afleggen: er wordt al voor die tijd een schoolexamen afgenomen. Hiermee wordt bekeken of leerlingen de stof actief tot zich hebben genomen, en de doelen die het vak CKV heeft hebben behaald. Dit schoolexamen bestaat voor een groot deel uit praktische opdrachten, kinderen zullen zelf ervaringen moeten opdoen en hier mee aan de slag gaan. Door de tijd die dit kan kosten, is CKV niet bij iedereen een even favoriet vak. Toch beleven de meeste kinderen veel plezier aan de lessen, zeker als de school deze afwisselend vormgeeft. Er zijn bijvoorbeeld scholen die regelmatig CKV workshops organiseren of bezoeken. Een leuke manier om het vak vorm te geven en kinderen kunst en cultuur te laten beleven.